Home » Enheder » Grupperådet » Hvad er Grupperådet?

Kommende begivenheder

okt
21
(17:00 - 18:30)
Bævere
okt
21
(19:00 - 21:00)
Trop-spejdere
okt
27
okt
28
(17:00 - 18:30)
Bævere
okt
28
(19:00 - 21:00)
Trop-spejdere
okt
28
(19:00 - 21:00)
Senior-spejdere
okt
30
(10:00 - 11:30)
Bævere
okt
30
(10:00 - 11:30)
Senior-spejdere

Denne Facebook-gruppe er et forum, hvor forældre til spejdere i Sika Hammel kan købe, sælge eller bortgive spejderudstyr. Gruppen kan også bruges til fx. at koordinere kørsel til/fra spejder – eller anden koordinering/kontakt. Bemærk at gruppen ikke er et forum til at henvende sig til lederne, kun forældre.

Hvad er Grupperådet?

Så hvad er et grupperåd?

Selv i spejdergrupper har man en bestyrelse der træffer alle de vigtige beslutninger der former gruppen til det den er. I stedet for at kalde det for en bestyrelse kalder vi det dog derfor for et grupperåd.
Grupperådet består normalt af forældrerepræsentanter, en gruppeleder, evt. gruppeassistenter, enhedsledere, samt andre som har en vigtig betydning for gruppen.

Forudsætninger for at være med?

Der er faktisk ikke nogle specielle krav man skal opfylde for at være med i vores grupperåd. Man skal blot ville gøre en indsats for gruppen. Dette kan være så simpelt som at komme med sin mening ved vores årlige møder, for selv det har en påvirkning på vores spejderarbejde. Hvis du selv har børn i vores gruppe har du sikkert en mening om antallet af aktiviteter, arrangementer, priser osv. Men ikke kun de formelle ting kan hjælpe os, for du har en vigtig rolle i form af at du ved hvordan dit barn har det med spejder, og kan derfor komme med ris og ros til vores engagerede ledere.

Så hvad laver et grupperåd?

I et grupperåd er der rigtig mange forskellig opgaver der skal løses og tages hånd om for at få gruppen til at fungere perfekt. For at gøre det nemt af få et overblik over kan det kortes ned til nogle få overskrifter:

 • PR
  • Det er rigtigt vigtigt for vores gruppe at være synlige i vores lokalområde så folk ved at vi er der, hvilket også gavner gruppens fremtid i det lange løb. Det kan fx. være i form af leder og medlemshvervning men også rent økonomisk. Det handler om at skrive artikler omkring de ting gruppen har lavet for at give samfundet et indblik i alle de spændende ting man oplever når man er spejder.
 • Beslutninger
  • Som i alle andre bestyrelser er der også en del af arbejdet som omhandler det at tage de vigtige beslutninger. Dette kan fx være at beskrive de visioner grupperådet har for gruppen et år frem.
 • Ledere
  • I den store maskine vi kalder en aktiv gruppe er der mange aktiver som skal smøres for at det hele kører langt bedre. En af disse aktivere er gruppens ledere. Det betyder at grupperådet har til ansvar at finde nye ledere før man kommer i ledermangel, motivere gruppens ledere til at tage på kurser for at få noget mere inspiration. Udover det er det også grupperådets ansvar at arrangere arrangementer som fx weekendture, bowlingaftener samt kanoture kun for lederne og grupperådet, simpelthen for at skabe tryghed samt for at sikre sig at lederne befinder sig godt i gruppen.
 • Økonomi
  • Grupperådet har også alle gruppens økonomiske beslutninger at tage stilling til. Hvor meget der skal betales i kontingent, hvor mange penge man skal skaffe ved pengegivende arrangementer, søgning af fonde samt så mange andre nuancer af sådanne opgaver. Så hvis du har et eller måske flere børn som går til spejder i vores gruppe, så er det måske her du vil have din mening hørt.
 • Arrangementer
  • Når gruppen har nogle lidt større fællesarrangementer er det som oftest grupperådet der står for det, i form af at lave invitationerne, købe ind til fællesspisning, hvis det er nødvendigt, reservere spejdercentret o.lign.
 • Faciliteter
  • Det er vigtigt at have nogle gode fysiske rammer omkring spejderarbejdet, og der er en stor opgave i at vedligeholde og forbedre dem. Det gøres bl.a. ved at arrangere arbejdsdage/aftener hvor vi laver brænde, maler, laver stier i Mosen og mere i den dur. Det er nogle opgaver der er så forskellige så der med næsten sikkerhed vil være noget for alle at give sig til.
 • Grupperådsmøderne
  • Der afholdes normalt ca. 4 grupperådsmøder om året, hvor datoerne kan findes på vores hjemmeside. Hvis du allerede er medlem af grupperådet skal du gerne, senest en uge før, få tilsendt en dagsorden som beskriver de punkter der skal gennemgåes. Der vil normalt blive tilbudt te, kaffe, kakao, saft, samt kage.
 • Kunne du tænke dig af være med i grupperådet
  • Hvis alt dette har fået dig til at overveje at blive medlem af grupperådet fordi du gerne vil støtte dit eget barn eller andres i deres personlige udvikling. Så tag og send en mail til vores grupperådsformand som så vil invitere dig til vores næste grupperådsmøde. Ligeledes hvis du har spørgsmål er du også velkommen til at sende en mail.

Vi glæder os til at se dig ved næste grupperådsmøde.

Nyheder

okt
10

I 2022 afholdes der Spejdernes lejr 2022 i Hedeland Naturpark fra den 23. til 31. …

okt
10

Kære alle spejderfamilier i Sika Hammel Her er invitationen til BUSK-gudstjenesten lørdag den 30. oktober 2021 …

okt
5

Kære bæver-forældre Vi holder et bæverforældremøde torsdag d. 14 oktober fra kl. 17:45 - 18:30. Her …

sep
27

Hej Ulve Mange tak for en dejlig lejr sammen med Jer. Fra på onsdag d. 29/9 holder …

sep
20

Gudenå Distrikt afholder PL/PA weekendkursus den 12. til 14. november 2021, både for alle kommende …

sep
17

Kære alle spejderforældre, ledere, spejdere og bestyrelsesmedlemmer i grøn , blå og hytten. For et år …

sep
1

Kære ulve Så skal hele ulveflokken afsted på lejr igen, denne gang vores traditionsrige ulveovernatning, lørdag …